1120/1983

Given i Helsingfors den 29 december 1983

Lag om upphävande av 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 9 § 2 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, sådant det lyder i lag av den 29 juli 1976 (659/76).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

De pensioner som betalas räknat från den 1 juli 1984 höjs dock, på det sätt social- och hälsovårdsministeriet bestämmer, i förskott med 16 procent av den förhöjning som enligt uppskattning föranleds av den ändring av löneindextalet följande år, vilken avses i 9 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Regeringens proposition 146/83
Socialutsk. bet. 18/83
Stora utsk. bet. 157/83

Helsingfors den 29 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.