1108/1983

Given i Helsingfors den 29 december 1983

Lag om ändring av 137 § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 137 § byggnadslagen av den 16 augusti 1958, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 30 december 1960 och den 31 december 1975 (536/60 och 1081/75), ett nytt 3 mom. som följer:

137 §

Statsandel som avses i 1 mom. utges för utgifter för avlönande av ny personal inom de gränser som bestämts i statsförslaget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 148/83
Lag- och ekonomiutsk. bet. 18/83
Stora utsk. bet. 146/83

Helsingfors den 29 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.