723/1983

Given i Helsingfors den 2 september 1983

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om statens pensioner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras 5 § 1 mom. förordningen den 9 december 1966 (611/66) om statens pensioner som följer:

5 §

Särskild pensionsålder är för förmånstagare, som innehar statsanställning


såsom kriminalöverkonstapel, överkonstapel, överdetektiv, detektiv, äldre kriminalkonstapel eller äldre och yngre konstapel, likväl icke sådan, som utför enbart kansliarbete eller andra därmed jämförliga arbeten 58 år


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983.

Helsingfors den 2 september 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.