720/1983

Given i Helsingfors den 26 augusti 1983

Förordning om ändring av 40 § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 40 § 1 mom. sjukförsäkringsförordningen den 1 november 1963 (473/63) som följer:

40 §

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni till social- och hälsovårdsministeriet insända en beräkning av det belopp staten under nästföljande år skall erlägga till sjukförsäkringsfonden.



Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 26 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.