719/1983

Given i Helsingfors den 26 augusti 1983

Förordning om ändring av 20 och 22 §§ folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 20 § 1 mom. och 22 § folkpensionsförordningen den 7 december 1956, sådana de lyder i förordning av den 3 december 1982 (885/82) som följer:

20 §

Pensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av den i 59 § 2 mom. folkpensionslagen nämnda andel för vilken staten under nästföljande år skall svara.


22 §

Pensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning rörande de i 62 § 1 mom. folkpensionslagen nämnda tilläggsdelar, för vilka staten nästföljande år skall svara.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 26 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.