690./1983

Given i Nådendal den 5 augusti 1983

Lag angående ändring av 22 § förordningen om införande av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § 2 mom. 3 och 4 punkterna förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådana de lyder i lag av den 5 juni 1981 (387/81), som följer:

22 §

Tjänsteman som har häktningsrätt får på eget ansvar häkta eller låta häkta person som avses i 1 mom. Häktningsberättigade tjänstemän är:

3) vid den lokala polisen polismästare, länsman, biträdande polismästare, biträdande länsman, föreståndare för kriminalavdelning, föreståndare för vårdavdelning, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie och kommissarie;

4) chefen och biträdande chefen för centralkriminalpolisen samt chefen för undersökningsbyrån, chefen för informationsbyrån, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, kriminalkommissarie och kommissarie vid centralkriminalpolisen;Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

Nådendal den 5 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.