689/1983

Given i Nådendal den 5 augusti 1983

Lag om ändring av 33 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 33 § 1 och 3 mom. bokföringslagen av den 10 augusti 1973,

sådana dessa lagrum lyder i lag av den 29 september 1978 (741/78), som följer:

33 §

Bokföringsskyldig som driver rörelse med en omsättning som överstiger 2 000 000 mark eller med en balansomslutning som överstiger 1 000 000 mark skall inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång tillställa patent-och registerstyrelsens handelsregisteravdelning styrkt kopia av resultaträkningen och balansräkningen jämte bilagor som avses i 21 §.


Om offentliggörande av boksluten för andra aktiebolag än sådana som avses i 2 mom. samt för andelslag är stadgat särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 10/85
Lagutsk. bet. 1/83
Stora utsk. bet. 24/83

Nådendal den 5 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.