578/1983

Given i Nådendal den 29 juni 1983

Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Arbetsgivares socialskyddsavgift skall dock inte betalas för lön som är underkastad förskottsuppbörd, om arbetsgivaren enligt den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 81/81) är befriad från skyldighet att betala folkpensions- och sjukförsäkringsavgift i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. Den tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på grundval av lön som utbetalts den 1 januari 1982 eller därefter.

Regeringens proposition 11/83
Socialutsk. bet. 1/83
Stora utsk. bet. 7/83

Nådendal den 29 juni 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.