327/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Sådana allmänna underrätter med militära ledamöter som handlägger militära rättegångsärenden är Björneborgs, Fredrikshamns, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Lantis, St Michels, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborgs, Vasa, Villmanstrands och Åbo rådstuvurätter samt Ekenäs, Eura, Kankaanpää, Rovaniemi, Sodankylä och Valkeala häradsrätter.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 86/81
Andra lagutsk. bet. 14/82
Stora utsk. bet. 257/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.