230/1983

Given i Helsingfors den 25 februari 1983

Förordning om ändring av 157 § byggnadsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde ändras 157 § byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) som följer:

157 §

Om rivning av byggnad eller del av byggnad skall skriftligt anmälas till byggnadsnämnden 30 dagar före rivningsarbetet påbörjas. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte rivning av ekonomibyggnad eller annan därmed jämförbar mindre byggnad utanför stads-, byggnads- och strandplaneområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1983.

Helsingfors den 25 februari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.