225/1983

Given i Helsingfors den 25 februari 1983

Förordning angående ändring av 4 och 6 §§ förordningen om lönegaranti

På föredragning av arbetskraftsministern ändras 4 § och 6 § 1 mom. förordningen om lönegaranti (883/73) som följer:

4 §

För sådant hörande som avses i 4 § 1 mom. lagen om lönegaranti (649/73) av arbetsgivare eller, om denne försatts i konkurs, konkursboets förvaltning för avgivande av utlåtande reserveras en tid av minst tre högst fjorton dagar. På ansökan kan tiden för avgivande av utlåtande förlängas till tjugoen dagar.

6 §

Länsskatteverk skall på anhållan underrätta arbetskraftsmyndighet som handlägger lönegarantiärende om huruvida arbetsgivare försummat att i rätt tid redovisa stadgade förskottsinnehållningar och arbetsgivares socialskyddsavgifter samt ge myndigheten handräckning för kontrollering i arbetsgivarens bokföring av andra i 17 § 1 mom. lagen om lönegaranti avsedda, för lönegarantibeslutet behövliga uppgifter.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1983.

Helsingfors den 25 februari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Veikko Helle

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.