135/1983

Given i Helsingfors den 4 februari 1983

Lag angående ändring av lagen om skogsforskningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 29 juli 1976 om sikogsforskningsinstitutet (653/76) en ny 3 a § som följer:

3 a §

Skogsforskningsinstitutet kan ingå avtal om utförande av undersökningar och genomförande av gemensamma forsknings- och försöksprogram inom sitt verksamhetsområde samt vid behov anlita sakkunniga.

Om avgifter som skall uppbäras för undersökningar, utlåtanden och andra prestationer som beställts hos skogsforskningsinstitutet stadgas genom förordning med iakttagande av vad som är stadgat i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1983.

Helsingfors den 4 februari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.