69/1983

Given i Helsingfors den 21 januari 1983

Lag angående ändring av 3 § lagen om verkställighet av bötesstraff

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 och 3 mom. lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff, sådana de lyder i lag av den 17 januari 1969 (31/69), som följer:

3 §

Enligt denna lag indrivs i utsökningsväg även ordningsbot och penningbelopp som dömts förbrutet.


I 1 och 2 mom. avsedda straffrättsliga påföljder och ersättningar kallas i denna lag fordringar.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

Regeringens proposition 19/81
Lagutsk. bet. 5/82
Stora utsk. bet. 167/82

Helsingfors den 21 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.