53/1983

Given i Helsingfors den 14 januari 1983

Förordning om ändring av 109 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

På föredragning av försvarsministern ändras 109 § förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen, sådan den lyder i förordningen av den 20 februari 1981 (141/81), som följer:

109 §

Värnpliktig är, i enlighet med vad försvarsministeriet inom ramen för statsförslaget bestämmer, berättigad att under tjänstgöringstiden vid aktiv trupp minst en gång erhålla fri tur- och returresa eller ersättning för kostnaderna för permissionsresa till sin hemort eller, om den värnpliktige har inträtt i aktiv tjänst från någon europeisk stat, till sin stadigvarande boningsort i sagda stat. Värnpliktig, som bor annorstädes utomlands, tillkommer denna rättighet dock endast för den del av resan, som sker inom Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1983.

Helsingfors den 14 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Juhani Saukkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.