1105/1982

Given i Helsingfors den 30 december 1982

Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) 3 och 4 §§, sådana de lyder i förordning av den 28 december 1979 (1055/79), och

ändras 7 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 30 december 1981 (1049/ 81), som följer:

7 §

Skattskyldig som erhåller lön eller i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedd prestation av två eller flere utbetalare skall ingiva skatteboken till den arbetsgivare eller annan innehållningsskyldig som verkställer innehållning enligt innehållningskoden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983. Den tillämpas första gången vid förskottsuppbörden för år 1983.

Helsingfors den 30 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.