1086/1982

Given i Helsingfors den 30 december 1982

Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 8 b §, sådan den lyder i lag av den 5 februari 1982 (112/82), samt

fogas till 8 § ett nytt 5 mom. som följer:

8 §

Har pensionsanstalten kännedom om förutsättningar för höjning av bostadsbidraget, kan förhöjningen beviljas även utan ansökan.

8b §

På socialförsäkringskommission ankommer, utöver vad som är stadgat om dess åligganden i 67 § folkpensionslagen, att fastställa de inkomster som påverkar bostadsbidraget, dock inte i 26 § 1 mom. folkpensionslagen nämnda eller andra därmed jämförbara förmåner. Vid justering av bostadsbidraget fastställer socialförsäkringskommissionen inte årsinkomsten då i boendekostnadernas självriskandel inte ingår någon tilläggssjälvriskandel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 232/82
Socialutsk. bet. 32/82
Stora utsk. bet. 226/82

Helsingfors den 30 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.