926/1982

Given i Helsingfors den 14 december 1982

Lag angående ändring av 9 a § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 a § 3 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant det lyder i lag av den 27 november 1981 (801/81), som följer:

9 a §

Utan hinder av vad som i 1 mom. är stadgat om den nedre åldersgräns som utgör förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension har även förmånstagare som är född år 1928 eller tidigare rätt att få arbetslöshetspension.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 175/82
Socialutsk. bet. 23/82
Stora utsk. bet. 163/82

Helsingfors den 14 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.