893/1982

Given i Helsingfors den 3 december 1982

Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Lagen om temporär ändring av konkursstadgan (55/32) är fortfarande gällande till utgången av år 1987, varefter de genom nämnda lag ändrade paragraferna och rubriken för 7 kap. åter blir gällande i den lydelse de hade före lagen. Likväl skall nämnda lag även därefter tillämpas på de konkurser som börjat medan lagen var i kraft.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 117/82
Andra lagutsk. bet. 12/82
Stora utsk. bet. 171/82

Helsingfors den 3 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.