876/1982

Given i Helsingfors den 3 december 1982

Lag om ändring av 136 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 136 § 1 och 2 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958, sådana de lyder i lag av den 28 december 1978 (1096/78), som följer:

136 §

Kostnaderna för beskattningen betalas, med ovan i 135 § nämnda undantag, av staten. Kostnader för beskattningen är sådana skatteförvaltningsutgifter som fastställts i det ordinarie statsförslaget och rättats på grundval av bokslutet för föregående år. Såsom utgifter anses även ersättningar för portofri returnering av skattedeklarationer, men inte driftskostnader för skattebyråernas byggnader.

Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. uppbär staten hos kommunerna sammanlagt 30,8 procent, hos församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan sammanlagt 4,7 procent och hos folkpensionsanstalten 8,4 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Lagen tillämpas första gången då 1983 års beskattningskostnader bestäms.

Regeringens proposition 144/82
Statsutsk. bet. 58/82
Stora utsk. bet. 146/82

Helsingfors den 3 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.