762./1982

Given i Helsingfors den 22 oktober 1982

Förordning om ändring av 1 § trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § 4 och 5 punkten trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59) samt

fogas till 1 § en ny 6 punkt som följer:

1 §

Såsom i trafikförsäkringslagen avsett motorfordon betraktas icke:


4) skördetröska eller annat därmed jämförbart motorredskap som i gårdsbruk används för bärgning av skörd och som enligt förordningen om fordons besiktning och registrering (234/82) är befriat från registrering, med undantag av traktor;

5) från registrering befriad släpvagn, släpsläde eller släpanordning; och ej heller

6) sådant motorförsett fordon som är avsett att framföras av barn och som på grund av sin konstruktion eller utrustning inte kan registreras.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1982.

Helsingfors den 22 oktober 1982

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
KALEVI SORSA

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.