672/1982

Given i Helsingfors den 17 september 1982

Förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 13 § lagen den 20 augusti 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/82):

1 §
Räntestödslånets allmänna villkor

Som räntestödslån kan godkännas i bostadssparavtal avsett lån vars lånetid är fyra gånger spartiden, likväl minst 8 och högst 12 år, och för vilket totalbeloppet av de räntor och amorteringar som halvårsvis förfaller till betalning är lika stort under hela lånetiden, med undantag av den första och den sista raten samt av de justeringar som föranleds av ränteändringar, eller vars återbetalning sker halvårsvis genom lika stora amorteringar. Det kan dock överenskommas särskilt att amorteringarna inte förfaller till betalning under högst de två första låneåren.

Räntor på och amorteringar av räntestödslånet förfaller till betalning den sista maj och den sista november.

Om anstånd som beviljats med erläggande av amortering av räntestödslån skall göras anmälan till statskontoret.

2 §
Räntestödets belopp

I årligt räntestöd betalas tills vidare fem procent av det återstående räntestödslånets kapital.

3 §
Betalning av räntegottgörelse

Statskontoret betalar räntegottgörelse två gånger om året till penninginrättning på dennes ansökan.

4 §
Övervakning

Statskontoret skall tillställa kommunerna uppgifter om beviljande av räntestöd. Kommunal myndighet skall kontrollera att förutsättningar för beviljande av räntestöd föreligger. Beviljas den som erhåller räntestöd lån eller annat räntestöd av statens medel, skall härom omedelbart göras anmälan till statskontoret och den bank som beviljat räntestödslånet. Statskontoret skall stoppa utbetalningen av räntestödet räknat från beviljandet av lån eller utbetalningen av annat räntestöd.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982.

Helsingfors den 17 september 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister för inrikesärendena
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.