599./1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag om ändring av 3 § språklagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. språklagen av den 1 juni 1922, sådant det lyder i lag av den 5 april 1935 (141/35), som följer

3 §

Är handling, som tillställts domstol eller annan statsmyndighet, i strid med stadgandena i 1 mom. avfattad på det andra inhemska språket, skall myndigheten på sakägarens bekostnad ombesörja lagligen giltig översättning av handlingen. Översättningen skall dock bekostas av myndigheten, om denna med stöd av 22 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82) ombesörjer tolkning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.