536/1982

Given i Nådendal den 9 juli 1982

Lag angående ändring av 21 § lagen om investeringsreserveringar

I enlighet med riksdagens beslut ändras 21 § lagen den 28 december 1978 om investeringsreserveringar (1094/78) som följer:

21 §

Om aktiebolag eller andelslag upplöses eller om annan skattskyldig inställer sin verksamhet och det därvid inte är fråga om fusion av samfund, eller om den skattskyldiges egendom upplåts till konkurs, räknas den skattskyldiges investeringsreservering som skattepliktig inkomst för det år under vilket beslutet om upplösning, inställande av verksamheten eller upplåtande till konkurs fattas, och härvid skall i övrigt iakttagas vad som är stadgat i 18 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982 och tillämpas första gången vid beskattningen för år 1982.

Regeringens proposition 84/82
Statsutsk. bet. 31/82
Stora utsk. bet. 84/82

Nådendal den 9 juli 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.