528/1982

Given i Nådendal den 9 juli 1982

Lag angående upphävande av 36 och 37 §§ lagen om kommunindelning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 36 och 37 §§ lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/ 77).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 57/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 7/82
Stora utsk. bet. 72/82

Nådendal den 9 juli 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.