492/1982

Given i Nådendal den 24 juni 1982

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde

upphäves 1 § 5 mom. och 1 a § 3 mom. byggnadsförordningen av den 26 juni 1959, sådana dessa lagrum lyder i förordning av den 14 februari 1975 (116/75), samt

ändras 1 a § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 2 februari 1973 (101/73), som följer:

1 a §

I ärenden angående tekniska bestämmelser och anvisningar om byggande samt typgodkännande och kvalitetskontroll inom byggnadsbranschen biträdes ministeriet för inrikesärendena av en byggnadsteknisk delegation. Till delegationen kallar statsrådet för tre år i sänder ordförande, viceordförande samt högst 15 andra medlemmar och för envar medlem en suppleant bland personer, vilka företräder myndigheter, samfund och begagnare av byggnader samt i övrigt sakkunskap inom byggnadsbranschen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982.

Nådendal den 24 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.