427/1982

Given i Helsingfors den 4 juni 1982

Förordning angående ändring av förordningen om frontmannapension

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. och 7 § 2 mom. 'förordningen den 18 mars 1977 om frontmanna pension (271/77) som följer:

2 §

Utöver vad i 1 § är stadgat är sökande av frontmannapension och frontmannatillägg skyldig att för folkpensionsanstalten förete i militärpasset gjord anteckning om eller av staben för vederbörande militärdistrikt utfärdat annat skriftligt bevis över att honom tilldelats frontmannatecken eller utredning därom att han fått fronttjänsttecken.


3 §

Utomlands bosatt sökande av frontmannapension skall lämna sin pensionsansökan till lokalbyrån för Helsingfors försäkringsdistrikt och den skall behandlas av Helsingfors socialförsäsringskommission, såframt folkpensionsanstalten inte annorlunda bestämmer.


7 §

Vederbörande militärmyndighet och veteranteckensnämnden är skyldiga att på begäran lämna folkpensionsanstalten, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen uppgifter om frontmanna- och fronttjänstteoken. Likaså är vederbörande arbetskraftsmyndighet skyldig att lämna uppgifter om de möjligheter 55 men inte 60 år fylld sökande av pension har att erhålla arbete.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1982.

Helsingfors den 4 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.