413/1982

Given i Helsingfors den 4 juni 1982

Lag om ändring av 10 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 10 § 1 mom. handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) en ny 7 a-punkt som följer:

10 §

I andelslags grundanmälan skall nämnas:


7 a) huruvida i andelslagets stadgar ingår i 3 b § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier avsedd bestämmelse;Denna Iag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 82/82
Andra lagutsk. bet. 5/82
Stora utsk. bet. 66/82

Helsingfors den 4 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.