410/1982

Given i Helsingfors den 4 juni 1982

Lag angående ändring av 27 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 27 § 1 mom. lagen den 28 maj 1954 öm andelslag (247/54) som följer:

27 §

Över andelslags medlemmar skall styrelsen föra förteckning, vari skall antecknas medlems fullständiga namn, medborgarskap och hemort samt antalet av hans insatser samt den dag han blivit medlem eller medlemskapet upphört. I andelslag vari tillskottsplikt åligger medlemmarna skall dessa och, om tillskottsplikten är beroende av insatsernas antal, även insatserna förtecknas i löpande nummerföljd.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 82/82
Andra lagutsk. bet. 5/82
Stora utsk. bet. 66/82

Helsingfors den 4 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.