361/1982

Given i Helsingfors den 14 maj 1982

Förordning om publicering av internationella överenskommelser

På föredragning av ministern för utrikesärendena stadgas med stöd av 7 § lagen den 14 maj 1982 om publicering av internationella överenskommelser (360/82):

1 §

Vid publicering av internationella överenskommelser och till dem anslutna eller av internationell organisation med stöd av dessa utfärdade beslut och bestämmelser, som är bindande för Finland som stat, skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 3―7 §§ förordningen om Finlands författningssamling (696/80) är stadgat.

2 §

Har internationell överenskommelse eller i 1 § avsett beslut eller bestämmelse inte publicerats i Finlands författningssamlings fördragsserie på finska och svenska språken eller har angående överenskommelse, beslut eller bestämmelse av ovannämnt slag publicerats enbart ett tillkännagivande eller utrikesministeriets meddelande, åligger skyldigheten att lämna upplysningar om överenskommelsens, beslutets eller bestämmelsens innehåll den tjänsteman som av i 2 och 5 §§ lagen om publicering av internationella överenskommelser (360/82) avsedd myndighet ombetrotts denna uppgift.

Har angående överenskommelse, beslut eller bestämmelse inte ens ett tillkännagivande eller ministeriets för utrikesärendena meddelande publicerats, ankommer det på vederbörande myndighet och av denna förordnad tjänsteman att lämna sagda upplysningar.

3 §

Ministeriet för utrikesärendena utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 14 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
för utrikesärendena Pär Stenbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.