314/1982

Given i Helsingfors den 30 april 1982

Lag om ändring av 68 a § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 68 a § beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant detta lagrum lyder i lag av den 15 december 1967 (547/67), som följer:

68 a §

Statsrådet skall efter att ha hört Skattestyrelsen fastställa intäktsgrunderna för skogshushållning och renskötsel så att beskattningen blir rättvis och enhetlig.

Skogsforskningsinstitutet skall före den 31 oktober för statsrådet framlägga förslag till intäktsgrunder för beskattningen av inkomster av skogshushållning för det löpande skatteåret. Renbeteslagsföreningen skall före den 30 november för statsrådet framlägga förslag till intäktsgrunder för beskattningen av inkomster av renskötsel.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1982.

Regeringens proposition 10/82
Statsutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 29/82

Helsingfors den 30 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.