255./1982

Given i Helsingfors den 2 april 1982

Lag om ändring av 9 § trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § 1 mom. trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959, sådant det lyder i lag av den 5 december 1974 (898/74), som följer:

9 §

I ersättning för skada på egendom till följd av en trafikskada eller flera trafikskador som står i omedelbar anslutning till varandra be talas högst 1 800 000 mark från varje trafikförsäkring som svarar för skadan.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1982.

Helsingfors den 2 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Jacob Söderman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.