45/1982

Given i Helsingfors den 14 januari 1982

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern fogas till utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 en ny 13 b § som följer:

13 b §

Förrättaren av fastighetsauktion skall inom sju dagar efter det köpebrev utfärdats meddela om fastighetsöverlåtelsen till den mantalskrivare och skattebyrå, inom vars område fastigheten är belägen.

Vad i 1 mom. är sagt om fastighet gäller även outbrutet område.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1982.

Helsingfors den 14 januari 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.