19/1982

Given i Helsingfors den 7 januari 1982

Lag om ändring av 15 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 15 § 4 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 18 juni 1971 (505/71), som följer:

15 §

Dagpenning betalas högst till utgången av den kalendermånad under vilken den försäkrade fyller 65 år eller vilken omedelbart efterföljs av sådan månad vid vars ingång den försäkrade börjar uppbära i folkpensionslagen avsedd arbetslöshetspension eller förtidspension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 195/81
Lagmotioner 180 och 181/81
Socialutsk. bet. 32/81
Stora utsk. bet. 192/81

Helsingfors den 7 januari 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Esklinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.