16/1982

Given i Helsingfors den 7 januari 1982

Lag angående ändring av 5 § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 pensioner, sådant det lyder i lag av den 23

5 §

Till pensionstiden räknas även den tid under vilken förmånstagaren efter fyllda 23 år av statsmedel erhållit i enlighet med denna lag med tillämpning av 2 eller 3 mom. beviljad invalid- eller arbetslöshetspension eller förtidspension i enlighet med lagen om förtids-

§ 4 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens Februari 1979 (215/79), som följer: pension för frontveteraner (13/82) i sådant fall då honom senare på grund av ålder eller ny invaliditet eller arbetslöshet skall beviljas pension på grundval av ovan i 2 mom. avsedd anställning.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 195/81
Lagmotioner 180 och 181/81
Socialutsk. bet. 32/81
Stora utsk. bet. 192/81

Helsingfors den 7 januari 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.