1059/1981

Given i Helsingfors den 30 december 1981

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde fogas till byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) en ny 19 a § som följer:

19 a §

De i 24 § 5 mom. byggnadslagen avsedda arbetsenheter som skall beräknas för regionplansförbund erhålls såsom summan av följande faktorer:

1) invånarantalet i regionplansförbundets medlemskommuner enligt senast verkställda mantalsskrivning, dock så, att av den del av invånarantalet, som överstiger 15 000, 50 procent beaktas och av den del, som överstiger 200000, 35 procent beaktas;

2) inom tvåspråkigt regionplansförbunds område det fastställda antal invånare som hör till den språkliga minoriteten, dock så, att av den del av antalet, som överstiger 10 000 invånare, 30 procent beaktas;

3) regionplansförbundets markareal i kvadratkilometer så beräknad, att kvadratroten ur arealen multipliceras med talet 320; samt

4) en konstant faktor, som för alla regionplansförbund är 15 000.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

Helsingfors den 30 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


J. Koikkalainen Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.