956/1981

Given i Helsingfors den 18 december 1981

Förordning angående ändring av förordningen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs 4 § och 5 § förordningen den 8 december 1977 om statsbidrag för arkiv av privat karaktär (921/77) samt

ändras 2 § 1 mom. och 3 § 3 mom. som följer:

2 §

Ansökan om statsbidrag skall göras till riksarkivet för ettvart år före utgången av följande april månad.


3 §

För förskottets utbetalning skall arkivet före utgången av oktober det år som föregår bidragsåret tillställa riksarkivet ansökan jämte nödig utredning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

Helsingfors den 18 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Kalevi Kivistö Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.