896/1981

Given i Helsingfors den 18 december 1981

Lag om ändring av 103 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 103 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) som följer:

103 §

Hos skattskyldig i enlighet med lagen om förskottsuppbörd innehållet förskott skall användas till betalning av honom påförd statsskatt och i den kommun där han är skyldig att erlägga kommunalskatt för personlig inkomst påförd kommunal- och kyrkoskatt samt folkpensionspremie. Detsamma gäller förskott som från främmande stat överförts till Finland. Förskott som överförts till främmande stat räknas inte som avkortning av skatt och folkpensionspremie som skall påföras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 199/81
Statsutsk. bet. 83/81
Stora utsk. bet. 182/81

Helsingfors den 18 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Mauno Forsman Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.