875/1981

Given i Helsingfors 11 december 1981

Lag angående ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 5 § lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) ett nytt 3 mom. och till 11 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

5 §

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas likväl inte på familjedaghem då kommun anordnar familjedagvård för barn från samma familj i deras eget hem.

11 §

Kommun skall dessutom sörja för att dagvård står till buds på barnets modersmål, då detta är finska, svenska eller samiska.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 196/81
Socialutsk. bet. 26/81
Stora utsk. bet. 154/81

Helsingfors den 11 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Katri-Helena Eskelinen Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.