825/1981

Given i Helsingfors den 4 december 1981

Förordning om ändring av penningautomatförordningen

På föredragning av ministern för inrikesärendena

ändras 1 § 2 mom., 4 § och 6 § 2 mom. penningautomatförordningen av den 29 december 1967 (676/67),

av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 12 november 1976 (884/76), samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., som följer:

1 §

Vad i denna förordning stadgas om penningautomat tillämpas även på spel som avses i 3 § 4 mom. lotterilagen.

I 3 § 4 mom. lotterilagen avsedd offentligrättslig förening, som kan beviljas tillstånd att mot betalning ställa till begagnande i 1 mom. nämnda spelautomater, andra spelanordningar, spel samt förströelseautomater är Rahaautomaattiyhdistys, vars svenskspråkiga namn är Penningautomatföreningen.

4 §

Ministeriet för inrikesärendena fastställer de högsta beloppen för spelinsatserna samt för de vinster som på en gång får utfalla genom i denna förordning avsedda penningautomater, andra spelanordningar samt spel.

6 §

Med ministeriets för inrikesärendena samtycke får föreningen bedriva i 1 mom. avsedd verksamhet även med automater, spelanordningar och spel av annat slag.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

Helsingfors den 4 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Eino Uusitalo Minister för inrikesärendena

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.