812/1981

Given i Helsingfors den 27 november 1981

Lag angående ändring av lagen om statsgarantier åt industrin för investeringar i vattenvård.

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 13 juli 1973 om statsgarantier åt industrin för investeringar i vattenvård (609/73) 2 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag av den 5 maj 1978 (330/78), samt

ändras 2 § 2 och 6 mom., sådana de lyder i nämnda lag av den 5 maj 1978, varvid det nuvarande 5 och det ändrade 6 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 §

Statsgaranti ges som proprieborgen.


Statsgarantianstalten kan likväl av särskilt skäl kräva att för garantikredit skall ställas en av anstalten godkänd motsäkerhet, som skall överlämnas i garantianstaltens besittning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982

På statsgaranti so Statsgarantianstalten beslutat bevilja innan denna lag trätt i kraft tillämpas den tidigare gällande lagen.

Regeringens proposition 111/81
Statsutsk. bet. 50/81
Stora utsk. bet. 105/81

Helsingfors den 27 november 1981

Vid förfall för Republikens President Statsminister
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.