801/1981

Given i Helsingfors den 27 november 1981

Lag angående ändring av 9 a § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 a § 3 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant det lyder i lag av den 19 december 1980 (840/80), som följer:

9 a §

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat om den nedre åldersgräns som utgör förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension har även år 1927 eller tidigare född förmånstagare rätt att erhålla arbetslöshetspension.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 156/81
Socialutsk. bet. 17/81
Stora utsk. bet. 98/81

Helsingfors den 27 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Sinikka Luja-Penttilä Social- och hälsovårdsminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.