741/1981

Given i Helsingfors den 13 november 1981

Lag om ändring av 108 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 108 § beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 13 februari 1976 och den 28 november 1980 (155/76 och 768/80), som följer:

108 §

Har hos skattskyldig innehållits eller honom i förskott påförts mera än vad som erfordras till betalning av de skatter och premier, för vilkas betalning förskottet skall användas, återbärs vad som till ett för stort belopp innehållits eller debiterats i förskott (förskottsåterbäring).

Har debiterat förskott inte erlagts, används förskottsåterbäringen till avkortning av det obetalda beloppet. Före avkortningen kvittas mot förskottsåterbäringen den i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt avsedda dröjsmålsräntan, beräknad på den del av förskottet som skall avkortas, på sätt som i lagen om skatteuppbörd är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 20 november 1981.

Regeringens proposition 150/81
Statsutsk. bet. 53/81
Stora utsk. bet. 94/81

Helsingfors den 13 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Ahti Pekkala Finansminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.