738/1981

Given i Helsingfors den 13 november 1981

Lag om ändring av 23 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras första meningen i 23 § 2 mom. Regeringsformen för Finland som följer:

23 §

Valet av president förrättas av elektorer, vilkas antal utgör 301.Denna lag träder i kraft den 13 november 1981.

Regeringens proposition 197/81
Grundlagsutsk. bet. 24/81
Stora utsk. bet. 115/81

Helsingfors den 13 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Christoffer Taxell Justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.