695/1981

Given i Helsingfors den 9 oktober 1981

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde fogas till sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) en ny 7 b § som följer:

7 b §

Vid ersättande av kostnader för resa som företagits sjöledes i skärgårdsförhållanden skall hänsyn tas till merkostnader förorsakade härav samt av speciella omständigheter såsom avsaknad av fasta vägförbindelser eller trafik- eller transportservice samt väderleksförhållandena.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1981.

Helsingfors den 9 oktober 1981

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Minister
Katri Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.