685/1981

Given i Helsingfors den 12 juni 1981

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 27 maj 1980 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft såsom därom avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 31/81
Utrikesutsk. bet. 13/81
Stora utsk. bet. 37/81

Helsingfors den 12 juni 1981

Republikens President
URHO KEKKONEN

Tf. minister för utrikesärendena Statsminister
Mauno Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.