485/1981

Given i Nådendal den 26 juni 1981

Lag angående ändring av 13 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 3 december 1965 (633/65), som följer:

13 §

Har arbetsgivare erlagt socialskyddsavgift till ett för stort belopp eller utan grund, är han berättigad att av skatteuppbördsmyndigheten återfå det överbetalda eller utan grund erlagda beloppet.

Arbetstagare, till vilken med stöd av sjukförsäkringslagen (364/63) utbetalts dag- eller moderskapspenning eller dagpenning enligt obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd, är berättigad att av skatteuppbördsmyndigheten återfå den socialskyddsavgift som han erlagt för den del av lönen som motsvarar dagpenningen.

Om återfående av socialskyddsavgift och rättelse av beslut därom stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 81/81
Statsutsk. bet. 37/81
Stora utsk. bet. 71/81

Nådendal den 26 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.