455/1981

Utfärdat i Helsingfors den 16 juni 1981

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar

Finansministeriet har ändrat 2 § i sitt beslut den 26 augusti 1950 angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar (426/50), sådan den lyder i finansministeriets beslut av den 5 maj 1976 (380/76), som följer:

2 §

Skatt, avgift eller annan statens fordran, som avses i den i ovanstående 1 § nämnda lagen, anses vara ringa om den understiger 20 mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1981

Helsingfors den 16 juni 1981

Minister
Pirkko Työläjärvi

Regeringsråd
Vellamo Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.