435/1981

Given i Helsingfors den 18 juni 1981

Lag angående ändring av 70 § lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 70 § lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40) ett nytt 4 mom. som följer:

70 §

Är i 1 och 2 mom. avsett annat brott än sådant som är straffbart enligt ärvdabalken med beaktande av skattebeloppet och omständigheterna i övrigt ringa, kan skattemyndighet med beaktande även av skatteförhöjning som möjligen har påförts avstå från att vidtaga åtgärder för väckande av åtal mot den skyldige.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Regeringens proposition 229/80
Lagutsk. bet. 4/81
Stora utsk. bet. 34/81

Helsingfors den 18 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko. Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.