387./1981

Given i Helsingfors den 5 juni 1981

Lag te1>angående ändring av 22 § förordningen om införande av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § 2 mom. förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådant det lyder i lag av den 9 februari 1979 (163/79), som följer:

22 §

Tjänsteman som har häktningsrätt får på eget ansvar häkta eller låta häkta person som avses i 1 mom. Häktningsberättigade tjänstemän är:

1) till polisens högsta ledning hörande polisöverdirektör och polisöverinspektör;

2) till polisens länsledning hörande polisinspektör, biträdande polisinspektör, länskommissarie och kommissarie;

3) vid den lokala polisen polismästare, länsman, biträdande polismästare, biträdande länsman, sekreterare, föreståndare för kriminalavdelning, föreståndare för vårdavdelning, kriminalinspektör, överkommissarie och kommissarie;

4) chefen och biträdande chefen för centralkriminalpolisen samt chefen för undersökningsbyrån, chefen för informationsbyrån, kriminalinspektör och kommissarie vid centralkriminalpolisen;

5) chefen och biträdande chefen för rörliga polisen samt överkommissarie och kominissarie vid rörliga polisen;

6) polischefen i landskapet Åland;

7) allmän åklagare; samt

8) chefen för gränsbevakningsväsendet ävensom avdelningschefen och byråchefen vid administrativa avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1981.

Helsingfors den 5 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.