373/1981

Given i Helsingfors den 29 maj 1981

Lag om ändring av 10 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 § 1 mom. 6 punkten handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) som följer:

10 §

I andelslags grundanmälan skall nämnas:


6) insatsens storlek och storleken av eventuell tilläggsinsats;


10) bestämmelsen i andelslagets stadgar om tecknande av andelslagets firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med annan, hans fullständiga namn, medborgarskap och hemort.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Regeringens proposition 10/81
Lagutsk. bet. 2/81
Stora utsk. bet. 19/81

Helsingfors den 29 maj 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.